"Zeg wat je doet en doe wat je zegt"

 

 

Kennismaking


Als je wilt weten of speltherapie iets voor jullie kan betekenen is het een optie om een gratis kennismaking in te plannen, waarbij het kind waar het om gaat ook welkom is. Het is belangrijk dat er een klik is waarin het opbouwen van een vertrouwensrelatie tot stand kan komen tussen de speltherapeut, jullie als ouders en het kind wat komt spelen in de spelkamer.

 

Aanmelden


Om je kind aan te melden voor speltherapie heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. Na aanmelding ontvang je een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling van het kind met het verzoek deze in te vullen en weer terug te sturen.

 

Intakegesprek


Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding en de zorgen, aan de hand van het levensverhaal van het kind. Als ouder ben je een belangrijke bron van informatie, omdat je het kind dagelijks meemaakt. Tijdens het intake gesprek is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn. 

 


Na het intakegesprek volgt een observatieperiode van een aantal sessies. Deze is bedoeld om meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de belevingswereld en de manier van spelen van het kind. Hierna volgt een oudergesprek met beide ouders waarin we de bevindingen bespreken en de hulpvraag opnieuw bekijken. Hierbij nemen we de gemaakte doelen en de werkwijze van de speltherapie door, stellen een behandelplan op en plannen vervolgsessies. De doelen kunnen gedurende de speltherapie aangepast worden.

 

Spelsessies


Wekelijks komt het kind op een vaste dag en een vast tijdstip naar de spelkamer. Een sessie duurt 45 minuten. Voor het kind is het belangrijk dat er zoveel mogelijk voorspelbaarheid en continuïteit is. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind, waarbij rekening gehouden dient te worden met minimaal 20 spelsessies. Hier komen de oudergesprekken nog bij die plaats vinden rond de 6 weken in overleg met ouders.